::
چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..
 
یکی که بهش اعتماد داری ..
 
بهت اعتماد داره ..
 
از دلتنگی هاش برات میگه ..
 
از دلتنگی هات براش میگی ..

آروم میشه ..

 
آروم میشی ..
 
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..
 
این حس مثل قطره های بارون پاکه ..!!
منبع : ۞۩ஜجایے براے دلتنگے ۞۩ஜ
برچسب ها :

::
لمس کن کلماتی را 

که برایت می نویسم 

تابخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست 

تا بدانی نبودنت آزارم میدهد
 
لمس کن نوشته هایی را 

که لمس ناشدنیست 

که ازقلبم بر قلم وکاغذ میچکد 

لمس کن گونه هایم را 

که خیس اشک است و پر شیار 

لمس کن لحظه هایم را 

تویی که میدانی من چگونه
 
عاشقت هستم 

لمس کن این با تو نبودن ها را 

لمس کن 

همیشه عاشقت میمانم...
منبع : ۞۩ஜجایے براے دلتنگے ۞۩ஜ
برچسب ها : را که